OBWIESZCZENIE

Na podstawie statutu sołectwa Adamów-Żuków oraz uchwały nr 895/2023 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z 27.02.2023 r. w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich, Gminna Komisja Wyborcza obwieszcza, że do wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Adamów-Żuków zgłoszeni są kandydaci:

na stanowisko SOŁTYSA:

  • ZAWADZKI JERZY WŁADYSŁAW lat 75, wykształcenie techniczne

do RADY SOŁECKIEJ:

  • KOPEĆ MICHAŁ JAKUB lat 27, wykształcenie wyższe
  • MAKOWSKI JAN lat 67, wykształcenie wyższe
  • MIELCZAREK PAULINA lat 36, wykształcenie wyższe
  • ROGOWSKA BOŻENA lat 54, wykształcenie średnie

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa
Adamów-Żuków
odbędą się na Zebraniu Wiejskim
11.04.2023 r. o godz. 18:00
w Świetlicy Wiejskiej w Żukowie

Zgodnie z § 18 pkt 2. Rada Sołecka sołectwa Adamów- Żuków liczy 4 członków.

Zebranie Wiejskie podejmuje prawomocne decyzje jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 10% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wymaganych 10% uprawnionych do głosowania wyznaczony zostaje nowy termin Zebrania na którym nie będzie obowiązywał warunek 10% frekwencji dla podejmowania prawomocnych decyzji.

Kolejny termin zebrania wyznaczony zostaje na 11.04.2023 r. o godz. 18.15.

Nie obowiązuje cisza wyborcza.

Gminna Komisja Wyborcza