O nas

Dla miłośników historii niewątpliwie najciekawszym miejscem pozostaje Żuków połączony z sołectwem Adamów, siedziba parafii istniejącej już w XIII wieku. Ozdobą wsi jest najstarszy w gminie drewniany kościół wzniesiony w latach 1676 -77 przez tutejszego proboszcza Mateusza Jacka Górzyńskiego w miejscu wcześniejszych świątyń. Parafia w Żukowie miała być założona przez książąt mazowieckich, a jej uposażenie stanowiły dziesięciny ze wsi „Zabłotni, Chrzanowa wielkiego i małego, Kłudna wielkiego i Kłudzienka.” W drugiej poł. XVI w. w Żukowie przy kościele znajdował się „dobry staw i młyn”, we wsi prosperowała karczma.

Z 1502 r. pochodzi pierwsza wzmianka o Zabłotni, której część w 1579 r. była własnością szlachcica Piotra Zabłockiego i nieznanego z nazwiska skarbnika. O bogatych dziejach wsi świadczą dzisiaj pozostałości dawnego majątku, jak choćby zabytkowy spichlerz i kapliczki, a o nie mniej chlubnej teraźniejszości – oferta działającej tu świetlicy, przyciągającej osoby w każdym wieku.

Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 488,856 ha.