Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy – konkurs

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza do udziału w III Konkursie „Moja smart wieś – Wizje i Inicjatywy”.
Szukamy pomysłów i inicjatyw, dzięki którym Państwa wieś (gmina) może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia.

Do wygrania nawet 6000 zł. Łączna pula nagród to 44 tys. zł.
Patronat medialny: Tygodnik Poradnik Rolniczy, Witryna Wiejska, Gospodyni, smartwies.pl

Więcej informacji: https://www.irwirpan.waw.pl/869/badania/moja-smart-wies-wizje-i-inicjatywy.

III KONKURS MOJA SMART WIEŚ - WIZJE I INICJATYWY Szukamy pomysłów i inicjatyw, dzięki którym Twoja wieś może stać się lub stała się bardziej przyjazna W części,,WIZJE" I miejsce - 6 000 zł II miejsce - 5 000 zł III miejsce - 4 000 zł 7 wyróżnień po 1 000 zł W części „INICJATYWY" I miejsce - 6 000 zł II miejsce - 5 000 zł  III miejsce - 4 000 zł 7 wyróżnień po 1 000 zł Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 28 lutego 2023 roku  IRWIR PAN Polska Akademia Nauk Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa smart@irwirpan.waw.pl stronie www.irwirpan.waw.pl/smart2022, email: smart@irwirpan.waw.pl