Konkurs na NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ 2022

BURMISTRZ GRODZISKA MAZOWIECKIEGO OGŁASZA KONKURS NA „NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ 2022”

Do konkursu można zgłosić się w czterech kategoriach:

  • balkony i ogródki w budynkach wielomieszkaniowych
  • posesje prywatne o charakterze mieszkaniowym
  • obiekty użyteczności publicznej
  • obiekty wielomieszkaniowe

Formularz zgłoszenia oraz regulamin konkursu dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim (ul. Kościuszki 12 a) – Sala Obsługi Mieszkańca oraz na stronie internetowej gminy Grodzisk Mazowiecki (www.grodzisk.pl)

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o składanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 12a w terminie od 10.06.2022 r. do 30.06.2022 r.

Konkurs przeprowadzi i oceniać będzie komisja składająca się z przedstawicieli Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim oraz pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. Członków komisji powołuje Burmistrz Grodziska Mazowieckiego. Komisja dokona przeglądu zgłoszonych posesji w miesiącach lipiec – sierpień br. W oparciu o dokonane oględziny komisja przyznaje kolejność miejsc w konkursie oraz wyróżnienia. Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe.

INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z REGULAMINEM KONKURSU OBIEKTY, KTÓRE ZDOBYŁY I MIEJSCE W DWÓCH POPRZEDNICH LATACH ORAZ II MIEJSCE W ROKU UBIEGŁYM NIE MOGĄ UCZESTNICZYĆ W BIEŻĄCEJ EDYCJI KONKURSU.

Zgłoszenie obiektu do Konkursu (plik PDF – 125 KB)

Regulamin Konkursu (plik PDF – 106 KB)

Konkurs NAJŁADNIEJSZA POSESJA 2022. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne są w Ratuszu oraz na stronie www.grodzisk.pl.  Kategorie konkursowe: 1.Balkony i ogródki w budynkach wielomieszkaniowych 2.Posesje prywatne o charakterze mieszkaniowym 3.Obiekty użyteczności publicznej 4.Obiekty wielomieszkaniowe. Zgłoszenia: Osoby zainteresowane prosimy o składanie wypełnionych formularzy bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 12a w terminie od 10-30.06.2022 r. Nagrody: Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe