Wybory sołtysów

Zgodnie z Uchwałą nr 64/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim, wybory sołtysów i rad sołeckich odbywać się będą na zebraniach wiejskich od 1 kwietnia do 21 maja 2019 r. Rejestracją kandydatów zajmuje się Gminna Komisja Wyborcza ul. Kościuszki 32a w Grodzisku Mazowieckim.

Zgłoszenie kandydata musi być poparte odpowiednią ilością podpisów wyborców z sołectwa i złożone we właściwym terminie. Obowiązują formularze „Zgłoszenia Kandydata” i „Listy osób popierających kandydata”.

Szczegółowe informacje dla każdego sołectwa znajdują się w Obwieszczeniach o wyborach sołtysów i rad sołeckich.

Gminna Komisja Wyborcza

Zgłoszenie kandydata
Lista osób popierających kandydata
Harmonogram zebrań wiejskich

Obwieszczenie – Adamów – Żuków